ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ

Displaying 1 - 24 of 24

ลำดับ ทีม ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์ติดต่อ ชื่อบริษัทรายละเอียด
1IZUMOรุจิรา ไชยทิEmail hidden; Javascript is required.0946639354บริษัท กรีน โซลูชั่น เอเชีย จำกัดดูรายละเอียด
2Farmbook Freshนางสาวทรัพย์วรา เจริญพานิชสกุลEmail hidden; Javascript is required.0863515868บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัดดูรายละเอียด
3ฟาร์มบุ๊คทรัพย์วรา เจริญพานิชสกุลEmail hidden; Javascript is required.061-553 5588บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัดดูรายละเอียด
4GenGreenนนทวัชร ช่ำชองEmail hidden; Javascript is required.0973936545บริษัท บีเวอร์เทค จำกัดดูรายละเอียด
5โนวี่ โดรนวีระชาติ ค้ำคูณEmail hidden; Javascript is required.0828398460บริษัท โนวี่(2018) จำกัดดูรายละเอียด
6สยามโนวาสเพทาย พงษ์เพียจันทร์Email hidden; Javascript is required.0924164334บริษัท สยามโนวาส จำกัดดูรายละเอียด
7กินช่วยเกษตรกรตฤณ รุจิรวณิชEmail hidden; Javascript is required.0936242828ไอ ดู สมาร์ท โซลูชั่นส์ดูรายละเอียด
8SuperCropsประสิทธิ์ ป้องสูนEmail hidden; Javascript is required.0619144698บจก.คิทฟอร์เวิร์ดดูรายละเอียด
9ฟิวเจอร์ ฟาร์ม แอกริคัลเชอรัล อินโนเวชั่นธนโชติ วงษ์เกิดEmail hidden; Javascript is required.0974539559บริษัท ฟิวเจอร์ ฟาร์ม แอกริคัลเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัดดูรายละเอียด
10Agriculture Technology Innovationนายธนธรณ์ จงกิจวรกุลEmail hidden; Javascript is required.0924534515บริษัท เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร จำกัดดูรายละเอียด
11มัสแตง(Mustain)วรากร เกศทับทิมEmail hidden; Javascript is required.0897466447หจก.เห็ดน่านมั่นคงดูรายละเอียด
12FarmConnect Asiaนางสาววิชญา ไตรโชคEmail hidden; Javascript is required.0619796151บริษัท นาวิต้าไบโอเทค จำกัดดูรายละเอียด
13FarmConnectนางสาววิชญา ไตรโชคEmail hidden; Javascript is required.0619796151บริษัท นาวิต้าไบโอเทค จำกัดดูรายละเอียด
14ส่งสดนายศิวกิตติ์ โฆษิตธนินวัฒน์Email hidden; Javascript is required.0618794564บริษัท ยิ่งเจริญ เฟรชเมท จำกัดดูรายละเอียด
15MerliniumFarmนฤชา อมรดิษฐ์Email hidden; Javascript is required.0869275555Merliniumดูรายละเอียด
16เซียนวัวพาณิชย์ สุดโคตEmail hidden; Javascript is required.0830364720บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัดดูรายละเอียด
17Energy of Thingจิรยุทธ สุพฤฒิพานิชย์Email hidden; Javascript is required.0816434532บริษัท เอ็นเนอร์ยี่อ็อฟติง จำกัดดูรายละเอียด
18Infuseนางสาวจุฑามาศ โพธิ์กลิ่นEmail hidden; Javascript is required.0948843946บริษัท อินฟิวส์ จำกัดดูรายละเอียด
19มินิเอเจอร์ปัณณธร อินทรEmail hidden; Javascript is required.0891413955บริษัท มินิเอเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัดดูรายละเอียด
20Cantrakศิเวก สัจเดวEmail hidden; Javascript is required.0946608854บริษัท เซอร์วิสมายด์ เอเซีย จำกัดดูรายละเอียด
21Onionshackพรศุลี พรชัยพฤกษEmail hidden; Javascript is required.0915699451ออนเนียนแชค จำกัดดูรายละเอียด
22อีซีไรช์ภูวินทร์ คงสวัสดิ์Email hidden; Javascript is required.0879777195อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยีดูรายละเอียด
23warichธนัญชย์ ธนทวีEmail hidden; Javascript is required.0944663626บริษัท ภูผาฟาร์ม จำกัดดูรายละเอียด
24Defireธีธัช รังคสิริEmail hidden; Javascript is required.0622824956บริษัท ดีไฟร์ เทค จำกัดดูรายละเอียด
ลำดับ ทีม ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์ติดต่อ ชื่อบริษัทรายละเอียด

คุณไม่มีสิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลนี้

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน