ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ

Displaying 1 - 23 of 23

ลำดับ ทีม ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์ติดต่อ ชื่อบริษัทรายละเอียด
1Farmbook Freshนางสาวทรัพย์วรา เจริญพานิชสกุลEmail hidden; Javascript is required.0863515868บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัดดูรายละเอียด
2ฟาร์มบุ๊คทรัพย์วรา เจริญพานิชสกุลEmail hidden; Javascript is required.061-553 5588บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัดดูรายละเอียด
3GenGreenนนทวัชร ช่ำชองEmail hidden; Javascript is required.0973936545บริษัท บีเวอร์เทค จำกัดดูรายละเอียด
4โนวี่ โดรนวีระชาติ ค้ำคูณEmail hidden; Javascript is required.0828398460บริษัท โนวี่(2018) จำกัดดูรายละเอียด
5สยามโนวาสเพทาย พงษ์เพียจันทร์Email hidden; Javascript is required.0924164334บริษัท สยามโนวาส จำกัดดูรายละเอียด
6กินช่วยเกษตรกรตฤณ รุจิรวณิชEmail hidden; Javascript is required.0936242828ไอ ดู สมาร์ท โซลูชั่นส์ดูรายละเอียด
7SuperCropsประสิทธิ์ ป้องสูนEmail hidden; Javascript is required.0619144698บจก.คิทฟอร์เวิร์ดดูรายละเอียด
8ฟิวเจอร์ ฟาร์ม แอกริคัลเชอรัล อินโนเวชั่นธนโชติ วงษ์เกิดEmail hidden; Javascript is required.0974539559บริษัท ฟิวเจอร์ ฟาร์ม แอกริคัลเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัดดูรายละเอียด
9Agriculture Technology Innovationนายธนธรณ์ จงกิจวรกุลEmail hidden; Javascript is required.0924534515บริษัท เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร จำกัดดูรายละเอียด
10มัสแตง(Mustain)วรากร เกศทับทิมEmail hidden; Javascript is required.0897466447หจก.เห็ดน่านมั่นคงดูรายละเอียด
11FarmConnect Asiaนางสาววิชญา ไตรโชคEmail hidden; Javascript is required.0619796151บริษัท นาวิต้าไบโอเทค จำกัดดูรายละเอียด
12FarmConnectนางสาววิชญา ไตรโชคEmail hidden; Javascript is required.0619796151บริษัท นาวิต้าไบโอเทค จำกัดดูรายละเอียด
13ส่งสดนายศิวกิตติ์ โฆษิตธนินวัฒน์Email hidden; Javascript is required.0618794564บริษัท ยิ่งเจริญ เฟรชเมท จำกัดดูรายละเอียด
14MerliniumFarmนฤชา อมรดิษฐ์Email hidden; Javascript is required.0869275555Merliniumดูรายละเอียด
15เซียนวัวพาณิชย์ สุดโคตEmail hidden; Javascript is required.0830364720บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัดดูรายละเอียด
16Energy of Thingจิรยุทธ สุพฤฒิพานิชย์Email hidden; Javascript is required.0816434532บริษัท เอ็นเนอร์ยี่อ็อฟติง จำกัดดูรายละเอียด
17Infuseนางสาวจุฑามาศ โพธิ์กลิ่นEmail hidden; Javascript is required.0948843946บริษัท อินฟิวส์ จำกัดดูรายละเอียด
18มินิเอเจอร์ปัณณธร อินทรEmail hidden; Javascript is required.0891413955บริษัท มินิเอเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัดดูรายละเอียด
19Cantrakศิเวก สัจเดวEmail hidden; Javascript is required.0946608854บริษัท เซอร์วิสมายด์ เอเซีย จำกัดดูรายละเอียด
20Onionshackพรศุลี พรชัยพฤกษEmail hidden; Javascript is required.0915699451ออนเนียนแชค จำกัดดูรายละเอียด
21อีซีไรช์ภูวินทร์ คงสวัสดิ์Email hidden; Javascript is required.0879777195อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยีดูรายละเอียด
22warichธนัญชย์ ธนทวีEmail hidden; Javascript is required.0944663626บริษัท ภูผาฟาร์ม จำกัดดูรายละเอียด
23Defireธีธัช รังคสิริEmail hidden; Javascript is required.0622824956บริษัท ดีไฟร์ เทค จำกัดดูรายละเอียด
ลำดับ ทีม ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์ติดต่อ ชื่อบริษัทรายละเอียด

คุณไม่มีสิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลนี้

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน