“NIA” ปั้นโครงการ AgTech Connext เชื่อมสตาร์ทอัพสายเกษตรฝ่าวิกฤตโควิด-19

แชร์
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
ครั้ง

สตาร์ทอัพสายเกษตรทั่วฟ้าเมืองไทยงานนี้ไม่ควรพลาดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดทำ โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” หรือ AgTech Connext เชื่อมโยงสตาร์ทอัพเปิดโอกาสนำเสนอนวัตกรรมร่วมทดสอบกับกลุ่มเกษตรกร

โดยผ่านแพลตฟอร์มการทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สตาร์ทอัพและกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างโอกาสให้ได้พบกับกลุ่มเกษตรทุกกลุ่มทุกประเภทและโอกาสแสดงฝีมือให้เข้าตากับแหล่งเงินทุน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบและต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วยนวัตกรรม

ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง  รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทางสำนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจของ Startup ด้านการเกษตร ในช่วงเศรษฐกิจในยุคโควิดนี้เป็นอย่างมาก อุปสรรคที่สำคัญและยังเป็นช่องว่างสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร หรือ AgTech Startup คือ เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งจากการรับรู้และความไม่เข้าใจถึงเทคโนโลยีหรือบริการ รวมทั้งยังขาดการเชื่อมโยงให้รู้จักผลิตภัณฑ์หรือบริการของวิสาหกิจเริ่มต้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังมีความกังวลถึงความคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยีความรู้ และทักษะในการใช้งาน ประกอบกับแรงงานในภาคการเกษตรมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น จึงต้องมีการเร่งสร้างเพื่อให้เกิดสังคมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเข้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในภาพการเกษตรของไทยและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดังนั้น สนช. จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมแพลตฟอร์ม AgTech Connext เพื่อสร้างสะพานเชื่อมโยงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้านพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรที่เป็นสตาร์ทอัพ และกลุ่มเกษตรกร มุ่งเน้นให้กิดการรับรู้และยอมรับการใช้งานให้มากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้มากขึ้น นับได้ว่าเป็นการสร้างให้เกิดเกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรกรรม เชื่อมประสานกับกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างสตาร์ทอัพที่มองหาแนวทางแก้ไขใหม่ๆ ที่จะมาตอบโจทย์การเกษตรเมืองไทยพร้อมการขยายผลระดับภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทำงานร่วมกันบนความเชี่ยวชาญของทั้งสองกลุ่ม ทำให้เกิดการขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่จะก่อให้เกิดความความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ โครงการ AgTech Connext 2021 จะทำให้สตาร์ทอัพได้ สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกับเกษตรทุกประเภททุกกลุ่มได้ทั่วประเทศผ่านหน่วยงานพันธมิตรที่ดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ รวมไปถึงโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สร้างให้เกิดการรับรู้ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการจับคู่กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อร่วมทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และที่สำคัญสร้างให้เกิดการขยายตลาด การเพิ่มกลุ่มลูกค้าใช้งานให้หลากหลาย และแนวทางการปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงโอกาสการได้รับการลงทุน ที่สำคัญเรามีผู้สนับสนุนสิทธิพิเศษและรางวัลพิเศษจากจากผู้สนับสนุนในโครงการ ได้แก่ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มอบ เครดิต AWS Cloud มูลค่า 300,000 บาท เมื่อสตาร์ทอัพได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีสำหรับสตาร์ทอัพที่ลงทุนเองจนถึงซีรี่ย์ A เพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพมีเวลาคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น และกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเงินรางวัลรวมมูลค่า 300,000 บาท สำหรับสตาร์ทอัพที่มีผลงานโดดเด่นในการพลิกโฉมธุรกิจการเกษตร เพื่อร่วมพัฒนาวงการสตาร์ทอัพและภาคการเกษตรของไทย

อย่างไรก็ตาม หากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร มีสินค้าหรือบริการที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้แก่เกษตรกรได้ เราขอเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AgTech Connext 2021 ที่เพิ่มพื้นที่ในการขยายและสร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเรียนรู้และทดสอบการใช้งานจริงไปกับเกษตรกร มาร่วมเป็นพลังการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมการเกษตรไทย…เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์และบริการ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://agtechconnext.nia.or.th/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

“เอ็นไอเอ” เปิดพื้นที่ปล่อยของ 15 สตาร์ทอัพด้านเกษตร กรุยทางเกษตรกรไทย “ปลูก ผลิต ขาย” ได้ด้วยเทคโนโลยี พร้อมชวนชาวไร่ชาวสวนร่วมทดลองระบบนวัตกรรม ในโครงการ “Agtech Connext” 8 – 9 มิ.ย.นี้

กรุงเทพฯ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ ภาคคีเคร